Szalaszend.hu

Településünkről

Jelenleg a  községben 1102-en élnek. Területe 1,23 km2.

Szalaszend Község Önkormányzatának intézményei:

Körzeti Általános Iskolára vonatkozóan a Kormány a fenntartói jogok és kötelezettségek gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki.
Az épületegyüttes a község centrumában található. 13 tanterem, tornaterem és könyvtár biztosítja a korszerű oktatást. Ebből 6 tanterem korábbi építésű, 7 tanterem és a 12×24 m-es alapterületű tornaterem 1989-ben került átadásra.
A tanulólétszám: 143 fő
Tanulócsoport: 10 osztály
Pedagógusok száma: 17 fő

Az oktatás szaktantermekben folyik, szakos ellátottsággal. Az oktatott idegen nyelv az angol.
Informatikai szaktanteremmel rendelkezik az iskola.
1-4 osztályos oktatás folyik a fulókércsi tagiskolában.
2005-től művészeti alapiskolai oktatás keretében táncoktatás folyik.

Az iskola elérhetőségei:
Postacíme: 3863 Szalaszend, József A.u. 7/a

  • Iskola igazgató: Baratiné Váradi Szilvia
  • Tel.: 46/470-113

email cím: szalaisi@altisk-szalaszend.sulinet.hu

  • Igazgató helyettes: Szaláncziné Németh Angéla
  • Tel.: 46/470-113

A Szalaszendi Napközi Otthonos Óvoda 1978 óta működik községünkben, jelenleg két csoporttal. Egy kis-középső és egy nagy csoport.
A helybeli gyerekek mellett Litkáról 1 fő, összesen  50 óvodás nyert felvételt.
Önálló program alapján dolgoznak, figyelembe véve az iskola és a szülők elvárásait.
Felújítás és bővítésként tornaterem, illetve csoport szoba építésére került sor, és a játszóudvar is megújult.

Az óvoda elérhetőségei:
Postacím: 3863 Szalaszend, Óvoda u. 35.

Az Óvodához tartozó központi konyha az iskolai tanulók étkeztetésén túl  szociális étkeztetés címén kihordásos ebédet biztosít az arra rászorulók és nyugdíjasok részére, valamint a dolgozók munkahelyi étkeztetését, és a vendégebédeket biztosítja.

Tel: 46/570-209

Községünkben háziorvosi szolgálat  működik, melyet az önkormányzat jelenleg vállalkozói formában üzemeltet a Veres-Doktor Háziorvosi Kft közreműködésével.
Az orvosi rendelő mellett szolgálati lakás áll az orvos rendelkezésére.

Rendelési idő:

Hétfő:

07:30 – 09:30 Szalaszend
10:00 – 12:00 Szemere

Kedd:

07:30 – 09:30 Szalaszend
10:00 – 12:00 Fulókércs

Szerda:

07:30 – 09:30 Szalaszend
10:00 – 11:00 Fáj
11:00 – 12:00 Litka

Csütörtök:

07:30 – 09:30 Szalaszend
10:00 – 12:00 tanácsadás Szalaszend

Péntek:

07:30 – 09:30 Szalaszend
10:00 – 11:00 Fulókércs
11:00 – 12:00 Szemere

Rendel: dr Veres János háziorvos

Védőnői Szolgálat látja el a terhes- és csecsemőgondozás, valamint az iskola egészségügyi ellátás feladatait Szalaszend, Fáj, Fulókércs, Litka és Szemere vonatkozásában, Lengyel Judit védőnő személyében.
Anyukák részére lehetőség van babamasszázs tanfolyamon való részvételre.
Fogadóóra: péntek  8:00 – 12:00
Cím: 3863 Szalaszend, Jókai u.37.
Tel: 46/470-350
e-mail cím: judus12@gmail.com

Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat ügyintézői Szalaszenden a Közös Hivatal ügyfélszolgálati irodájában végzik a feladatukat

  • Családsegítés: Gáspár Tibornétól ügyfélfogadási időben
  • Gyermekjóléti Szolgálat: Urbán Gyulánétól (hétfő 8:00 – 12:00)

kérhetnek segítséget a lakosok többek között a különböző nyomtatványok kitöltéséhez, igénylések, kérelmek beadásához.

A közbiztonság javítását elősegíti, hogy községünkben Polgárőr Egyesület működik.

Az állat-egészségügyi tevékenység dr. Bárdos Zoltán állatorvos közreműködésével megoldott.

Nemzetiségi Önkormányzat településünkön nem működik.

A Magyar Posta Zrt Postahivatalt működtet 6 órában, 8:00 – 14:00 óra között.
telefonszám: 46/470-110

Művelődés
A Külkey-féle kastély ad otthont a kulturális rendezvényeknek, művészegyüttesek előadásainak. Itt rendezik évente a községi ünnepségeket, falunapot, idősek napját, a fiatalok itt tartják táncos rendezvényeiket.
Időnként a lakosság termékbemutatókon vehet részt, egészségmegőrző és egyéb  termékek vásárlására nyílik lehetőség.

  • Helyiség bérlet igény bejelentés: 46/470-101/21 mellék

Községi könyvtár
Községi könyvtárunknak az általános iskola ad otthont, ahol az érdeklődők szabadon válogathatnak ifjúsági-, kézi- és szakkönyvek, felnőtt- és szépirodalmi könyvek,  ismeretterjesztő könyvek, lexikonok között, ehhez szakavatott segítséget vehetnek igénybe.

Vadászat
A gyönyörű erdőkkel övezett területünkön két vadásztársaság töltheti szabadidejét, elégítheti ki szenvedélyét az apró- és nagyvadak társaságában.
Bélusvölgye Vadásztársaság
Vadászház a „Kegyetlen” völgyben, a Kapitány dűlőben.
Bérvadászat lehetséges.
Elnöke: Kövér János Szalaszend

Ezen a területen van még egy vadászház, ez Verpecz István magántulajdona. A Kisortás – Nagyortás bejáratánál. Pihenésre, főzésre, szalonnasütésre alkalmas.

Széchenyi Vadásztársaság
Pléhestanyai Vadászház (Fulókércs végén).
Elnöke: Holló József Miskolc

Szolgáltatás
Kereskedelmi hálózata: két Abaúj COOP Élelmiszerbolt, két vendéglátó ipari egység, két – vállalkozó által vezetett – Vegyesbolt és egy Zöldség- és virág üzlet látja el a lakosságot. Szintén vállalkozó üzemelteti a Fodrászatot.  

Ipar
Az ipar területét képviseli az EDUKO 2000 KFT, mely fafeldolgozó üzemként működve  helybeli lakosokat foglalkoztat.

  • Vezetője: Kovács Zoltán ügyvezető

Tel: 46/570-207; -208

Mezőgazdaság
Két mezőgazdasági vállalkozó, és egy őstermelő jelentős mennyiségű földterületet művel.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.