Szalaszend.hu

Önkormányzati intézmények

Szalaszend Község Önkormányzatának intézményei:

Körzeti Általános Iskolára vonatkozóan a Kormány a fenntartói jogok és kötelezettségek gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki.
Az épületegyüttes a község centrumában található. 13 tanterem, tornaterem és könyvtár biztosítja a korszerű oktatást. Ebből 6 tanterem korábbi építésű, 7 tanterem és a 12×24 m-es alapterületű tornaterem 1989-ben került átadásra.
A tanulólétszám: 136 fő
Tanulócsoport: 8 osztály
Pedagógusok száma: 9 fő

Az oktatás szaktantermekben folyik, szakos ellátottsággal. Az oktatott idegen nyelv az angol.
Informatikai szaktanteremmel rendelkezik az iskola.
1-4 osztályos oktatás folyik a Fulókércsi tagiskolában.
2005-től művészeti alapiskolai oktatás keretében táncoktatás folyik.

Az iskola elérhetőségei:
Postacíme: 3863 Szalaszend, József A.u. 7/a

  • Iskola igazgató: Baratiné Váradi Szilvia
  • : 46/470-113

email cím: szalasuli@gmail.com

  • Igazgató helyettes: Szaláncziné Németh Angéla
  • : 46/470-113

A Szalaszendi Napközi Otthonos Óvoda 1978 óta működik községünkben, jelenleg két csoporttal. 2 osztatlan  csoport.
Összesen  60 óvodás nyert felvételt.
Önálló program alapján dolgoznak, figyelembe véve az iskola és a szülők elvárásait.
Felújítás és bővítésként tornaterem, illetve csoport szoba építésére került sor, és a játszóudvar is megújult.

Az óvoda elérhetőségei:
Postacím: 3863 Szalaszend, Óvoda u. 35.

  • Óvodavezető: Jablonkai Andrásné
  • : 46/470-305
  • szalaovoda@gmail.com

Az Óvodához tartozó központi konyha az iskolai tanulók étkeztetésén túl  szociális étkeztetés címén kihordásos ebédet biztosít az arra rászorulók és nyugdíjasok részére, valamint a dolgozók munkahelyi étkeztetését, és a vendégebédeket biztosítja.

Tel: 46/570-209

Községünkben háziorvosi szolgálat  működik, melyet helyettesítő háziorvos lát el Dr. Vidákovics Béla Árpád háziorvos közreműködésével.

Rendelési idő:

Hétfő-Kedd-Szerda-Péntek:

10:00 – 12:00 Szalaszend

Gyógyszer írás:

Hétfő-Kedd-Szerda-Csütörtök-Péntek:

8:00  – 10:00 Szalaszend

Rendel: Dr. Vidákovics Béla Árpád

Védőnői Szolgálat látja el a terhes- és csecsemőgondozás, valamint az iskola egészségügyi ellátás feladatait Szalaszend, Fáj, Fulókércs, Litka és Szemere vonatkozásában, Lengyel Judit védőnő személyében.

Fogadóóra: péntek  8:00 – 12:00
Cím: 3863 Szalaszend, Jókai u. 94/a.
Tel: 46/470-350
e-mail cím: judus12@gmail.com

Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat ügyintézője Szalaszenden a Közös Hivatal ügyfélszolgálati irodájában végzi a feladatát.

  • Családsegítés: Sánta Mihályné ügyfélfogadási időben

 

A közbiztonság javítását elősegíti, hogy községünkben Polgárőr Egyesület működik.

Az állat-egészségügyi tevékenység dr. Bárdos Zoltán állatorvos közreműködésével megoldott.

A településen működik Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

Tagjai:

Gazsi József, Gazsi Tibor, Ónodi Tamás képviselők

A Magyar Posta Zrt Postahivatalt működtet 5 órában, 8:00 – 13:00 óra között.
telefonszám: 46/470-110

Művelődés
A Külkey-féle kastély ad otthont a kulturális rendezvényeknek, művészegyüttesek előadásainak. Itt rendezik évente a községi ünnepségeket, falunapot, idősek napját, a fiatalok itt tartják táncos rendezvényeiket.
Időnként a lakosság termékbemutatókon vehet részt, egészségmegőrző és egyéb  termékek vásárlására nyílik lehetőség.

  • Helyiség bérlet igény bejelentés: 46/470-101/21 mellék

Községi könyvtár
Községi könyvtárunknak az általános iskola ad otthont, ahol az érdeklődők szabadon válogathatnak ifjúsági-, kézi- és szakkönyvek, felnőtt- és szépirodalmi könyvek,  ismeretterjesztő könyvek, lexikonok között, ehhez szakavatott segítséget vehetnek igénybe.

Vadászat
A gyönyörű erdőkkel övezett területünkön két vadásztársaság töltheti szabadidejét, elégítheti ki szenvedélyét az apró- és nagyvadak társaságában.
Bélusvölgye Vadásztársaság
Vadászház a „Kegyetlen” völgyben, a Kapitány dűlőben.
Bérvadászat lehetséges.
Elnöke: Kövér János Szalaszend

Széchenyi Vadásztársaság
Pléhestanyai Vadászház (Fulókércs végén).
Elnöke: Csukás Bertalan

Szolgáltatás
Kereskedelmi hálózata: egy Abaúj COOP Élelmiszerbolt, két vendéglátó ipari egység, két – vállalkozó által vezetett – Vegyesbolt látja el a lakosságot. Szintén vállalkozó üzemelteti a Fodrászatot.

Ipar
Az ipar területét képviseli az EDUKO 2000 KFT, mely fafeldolgozó üzemként működve  helybeli lakosokat foglalkoztat.

  • Vezetője: Kovács Zoltán ügyvezető

Tel: 46/570-207; -208

Mezőgazdaság
Két mezőgazdasági vállalkozó, és egy őstermelő jelentős mennyiségű földterületet művel.

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.