Szalaszend.hu

A településünk bemutatkozik

Történelmi emlékei:

  • Több mint 250 éves nagy topolya fa áll a valamikori Felsőszend és Szala határát jelezve, mely katonai térképen is szerepel. Tizenkét óvodás korú gyermek éri át összefogott karral.
  • Két emlékhely őrzi az I. világháborúban elesett, egy emlékhely a II. világháborús hősök emlékét.
  • Műemlék jellegű kastélya 1700 körül épült késő barokk stílusban, a XVIII. század végén alakították mai formájára. Az épületben fiókos kolostorboltozatok fedik le a helyiségeket.

Korábbi földesurai: a Turányszky-család, Henkey Hőnig, a XX. Században 1944-ig Külkey István földbirtokos, akinek leszármazottja még él Magyarországon.

A kastély ma művelődési ház, otthont ad a kulturális rendezvényeknek.

  • Az alsószendi kastély tulajdonosa Edelényi Árpád pénzügyigazgató, nyugalmazott minisztertanácsos tulajdonát képezte. Jelenleg két családnak ad otthont.

Templomai:

Szalai református templom 1595 évi összeíráson szerepelt. Jelenlegi templomát 1824-28 között építették fel késő barokk stílusban. A templom falait támpillérek erősítik, nyugati vége félköríves záródású. A 8 x 16 m-es belső terében 200 ülőhely van. Mennyezete fából készült. A szépen díszített rokokó szószék Máramarosszigeten 1828-ban készült. A templomot 1891-92-ben megújították, ekkor készült el a keleti homlokzati 10 m magas fatornyocskája is.

Orgonáját ismeretlen mester készítette, ismeretlen időben, egy változattal.

A 180 kg-os haragját Novothny Antal öntötte 1908-ban Temesvárott, a 98 kg-osat Szlezák László 1936-ban Budapesten.

A templom műemlék jellegű.

Alsószendi református templom műemlék. Valószínűleg a XV. Században épült, gótikus stílusban. Ezt bizonyítja támpilléres, a nyolcszög három oldalával záruló keleti szentélye. 1630-35 között újjáépítették, a templom hajóját pedig nyugat felé kitoldották, toronytalan volt.

1804-ben emelték a nyugati homlokzata előtti 20 m magas tornyát. A torony alatti belső kapuja félköríves, felső zárókővel készült. Fuló Mátyás földesúr erősen elporlott sírkövét látjuk még a templomban.

Három harangja van. A 110 kg-osat Novothny Antal 1901-ben, a 96 kg-osat Szlezák László 1936-ban, a 25 kg-osat 1790-ben ismeretlen mester Eperjesen.

Felsőszendi templom, római katolikus vallást szolgálja.

A község részben közművesített.

Vezetékes ivóvízzel ellátott.

Gázhálózata 67%-ban kiépített.

Szennyvíz hálózat három utca (Ady E., Szabadság tér, Rákóczi út) kivételével kiépítésre került.

Hűtővel ellátott két halottasházzal rendelkezik.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.