Szalaszend.hu

A település látnivalói

  • Több mint 250 éves nagy topolya fa áll a valamikori Felsőszen és Szala határát jelezve, mely katonai térképen is szerepel. Tizenkét óvodás korú gyermek éri át összefogott karral.
  • Két emlékhely őrzi az I. világháborúban elesett hősök emlékét, melynek száma 21 fő. Tervezés alatt áll a II. világháborús hősi  emlékének elkészítése.
  • Műemlék jellegű kastélya 1700 körül épült késő barokk stílusban, a XVIII. század végén alakították mai formájára. Az épületben fiókos kolostorboltozatok fedik le a helyiségeket.
  • Korábbi földesurai: a Turányszky-család, Henkey Hőnig, a XX. Században 1944-ig Külkey István földbirtokos, akinek leszármazottja még él Magyarországon.
  • A kastély ma művelődési ház, otthont ad a kulturális rendezvényeknek.
  • Az alsószendi kastély tulajdonosa Edelényi Árpád pénzügyigazgató, nyugalmazott minisztertanácsos tulajdonát képezte. Jelenleg két családnak ad otthont.

Templomai:
Szalai református templom 1595 évi összeíráson szerepelt. Jelenlegi templomát 1824-28 között építették fel késő barokk stílusban. A templom falait támpillérek erősítik, nyugati vége félköríves záródású. A 8 x 16 m-es belső terében 200 ülőhely van. Mennyezete fából készült. A szépen díszített rokokó szószék Máramarosszigeten 1828-ban készült. A templomot 1891-92-ben megújították, ekkor készült el a keleti homlokzati 10 m magas fatornyocskája is.
Orgonáját ismeretlen mester készítette, ismeretlen időben, egy változattal.
A 180 kg-os haragját Novothny Antal öntötte 1908-ban Temesvárott, a 98 kg-osat Szlezák László 1936-ban Budapesten.
A templom műemlék jellegű.

Alsószendi református templom műemlék. Valószínűleg a XV. Században épült, gótikus stílusban. Ezt bizonyítja támpilléres, a nyolcszög három oldalával záruló keleti szentélye. 1630-35 között újjáépítették, a templom hajóját pedig nyugat felé kitoldották, toronytalan volt.
1804-ben emelték a nyugati homlokzata előtti 20 m magas tornyát. A torony alatti belső kapuja félköríves, felső zárókővel készült. Fuló Mátyás földesúr erősen elporlott sírkövét látjuk még a templomban.
Három harangja van. A 110 kg-osat Novothny Antal 1901-ben, a 96 kg-osat Szlezák László 1936-ban, a 25 kg-osat 1790-ben ismeretlen mester Eperjesen.

Felsőszendi templom, római katolikus vallást szolgálja.

A Hönig Kastély

Három falu egyesülésével jött létre a keleti-csereháti kistelepülés. Itt található a későbarokk stílusban épült, 18. század végén átalakított Hönig kastély. A településen érdemes még megtekinteni a felsőszendi és alsószendi református templomokat.
Szalaszend a Kelet-Cserehát peremén elhelyezkedő, Bélus-patak mentén elnyúló kis falu. A település közvetlen a 3-as út mentén található, 2 km-re a mérai elágazótól és 6km-re Encs városától.
Szalaszend 3 szomszédos falu egyesülésével jött létre (Szala, Alsószend és Felsőszend) 1936-ban. Jelenleg 1100 főt számlál a keleti-csereháti kistelepülés.
Szalaszend egykori településrészeinek első okleveles említése a 13. századból származik. Ezt követően a szendi nemesek birtokaként tartják számon. A Szendi-család kihalása után a település átszáll a Kállaiakra. A török megszállás szakasza nehéz időszakot jelentett a településeknek: Felsőszend 1573-ban a török csapatok gyújtogatásának esett áldozatul, a másik két település is majdnem elnéptelenedik. A vidék csak a 18. század elejére kezd újra benépesedni.

Itt található a későbarokk stílusban épült, 18. század végén átalakított Hönig kastély. A kastély a 18. század végi átalakításakor nyerte el jelenlegi formáját. A kastélyt a Henkey-Hőnig, majd ezután a Külkey család lakja. Utcai homlokzatában a kosáríves, beüvegezett tornác válik hangsúlyossá. A kastélyban fiókos kolostorboltozatok fedik le a helyiségeket. A kastély ma a falu polgármesteri hivatalaként és művelődési házaként, illetve helyi könyvtárként működik.
A településen érdemes még megtekinteni a felsőszendi és alsószendi református templomokat. Az eredetileg a 15. században épült gótikus eredetű egykori alsószendi református templom a 18. századi barokk átépítéskor nyerte el jelenlegi formáját. A hajó déli oldalán gótikus ablak látható, a falon látható sírlap 1630 körüli, míg a szószék 1817-ben készült. A felsőszendi református templom barokk stílusban épült, mai formáját csak a 19. században nyerte el. A belsejében látható barokk festett famennyezet és szószék a 18. századból származik.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.